امتحان دادم از ۶ تا سوال ۳ تا را درست جواب دادم ! يک کار پروژه ای هم هست که بايد تا هفته آينده تحويل بدهيم که خوب کمک بزرگيه در گرفتن نمره 04.gif

نامه های فروخ فرخزاد را ميخوندم  آدمها چه جنبه های شخصيتی متنوع و گاها جالبی دارند که با خوندن نامه های شخصيشون آشکار ميشه ...بايد خودتون بخونيد و قضاوت کنيد تازه بعد از خواندن اين نامه ها به فکر افتادم تا يکبار ديگه اشعارش را هم بخونم .

چند شب پيش مشغول تهيه شام بودم و خسته از کار اداره و امتحان و هزار جلو مسائل ديگه  رفتم روی مبل جلوی تلويزيون نشستم (قيافه ام هم داد ميزد که ديگه بريدم)  تا پياز ها سرخ بشه  ... يکدفعه رها اومد بغلم کرد و گفت مامان من عاشقتم !18.gif نميدونيد چه حالی بهم دست داد اصلا يک طوری شدم ...

به ذهنم رسيد بهانه برای زندگی کم نيست نه ؟! بايد پيداشون کرد .

/ 0 نظر / 4 بازدید